Chart's Commitment to Equity

We understand that the more variety we have in our perspectives, and ideas the more successful we are. As such, we are actively ensuring that all levels of our Chart family look like the societies we live in. Chart’s commitment to equity is evidenced by our diverse Board of Directors, where 57% of our current directors are female and 29% racially/ethnically diverse.We not only take strides to give Chart team members the resources they need to make of their career whatever they dream it, but also ensure they feel good while doing it. 

V Chartu přistupujeme ke všem stejně

Víme, že čím jsou naše pohledy a nápady rozmanitější, tím jsme úspěšnější. Vytváříme takové podmínky, které podpoří rovnoprávný přístup ke všem. Snažíme se v rámci firem Chart nejen poskytnout zdroje potřebné pro rozvoj kariéry, ale také zajistit, abystese při tom cítili dobře.

Chart Network of Women (NOW)

We proudly announce the formation of Chart's Network of Women (NOW), an employee resource group dedicated to influencing cultural change for women's advancement, professional development, advocacy and empowerment through the participation of men & women within our OneChart™ enterprise. Chart is leading the way for D&I innovation and change within the energy industry!
Congratulations to the New Prague, Minnesota (USA) team on the launch of the first CHART Network of Women (NOW) chapter and inaugural meeting! Team members from across engineering, manufacturing and administrative areas gathered to identify needs, share ideas, and begin mapping out their vision for increasing opportunities, engagement and empowerment for women.
Cheers to the New Iberia, Louisiana (USA) team on the launch of their Chart Network of Women (NOW) chapter and inaugural meeting! We are growing NOW one chapter at a time and are OneChart™ proud! 
Looking for a career where there’s equality for women? At Chart, it’s here and NOW through our Network of Women (NOW)! NOW’s mission is to elevate the recruitment of women, promote career development and professional advancement, cultivate opportunities for personal growth and influence cultural change for women’s empowerment with the support, advocacy and involvement of both men and women. Join Chart and be a changemaker.

Diversity Equity and Inclusion Committee

How we are making more impact

We recognize that despite meeting or exceeding industry standards, we can still do better. To further ingrain Diversity and Inclusion our Culture we have established an employee driven, executive leadership sponsored Diversity and Inclusion Committee.

Subcommittees

To focus our efforts we have created 6 subcommittees that target specific impact areas. Each committee is sponsored by a member of the Executive Staff.  They include:
 
 • Community Involvement
 • Talent/Hiring/Development
 • Internal and External Communication
 • Education and Training
 • Broad team involvement
 • Employee engagement

Jak se snažíme být ještě lepší

Uvědomujeme si, že kromě dodržování zákonných standardů můžeme být ještě lepší. Abychom ještě více posílili principy diverzity a inkluze v naší firemní kultuře, ustavili jsme komisi pro diverzitu a inkluzi. V ní působí naši zaměstnanci, komisi podporuje nejvyšší management.

Týmy

Abychom lépe zacílili naše úsilí, vytvořili jsme 6 týmů. Každý z nich se zaměřuje na jinou oblast, kterou chceme ovlivňovat. Každý tým je zaštítěn některým ze členů výkonného vedení. Tyto oblasti jsou:

 • Zapojení komunity
 • Talenty / Nábor / Rozvoj
 • Interní a externí komunikace
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Široké zapojení týmu
 • Angažovanost zaměstnanců

Committee Composition

Over 50 Chart team members of differing backgrounds from all functions and job levels have joined the committee.

Representative Locations

The number of locations across the US, China, India, Italy, and the Czech Republic from which the committee team members work.

Subcommittee Interest

The number of subcommittees that address targeted areas of impact.

You Might Also Be Interested In...

 

Join our talent community.

We'll only send you the good stuff. Promise.